Inici

Actualitat

Contacte

Avís legal

 
[ Català - Castellano - English ]
 

Avís legal

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació sindiquen les dades dinformació general daquest lloc web:

* Titular: Maictex, s.l.
* Adreça: Gutenberg 3-13 2n porta 12
* Contacte:corp@maictex.com
* Telèfon: 93 780 27 20
* Dades registrals: Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 10.40, Libro587, Sección 3, Folio025, Hoja10.367,Inscripción 1ª de 16-06-89

* NIF: B-58990839

Dades de les oficines de l'empresa:

* Adreça:
Gutenberg 3-13 2n porta 12 08224 Terrassa (Barcelona)
* Contacte: corp@maictex.com
* Telèfon:
93 780 27 20


OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les Condicions Generals) regulen lús de tots els serveis daquest lloc web (a partir d'ara el Portal) que la companyia Maictex amb domicili a
Gutenberg 3-13 2n porta 12 08224 Terrassa (Barcelona) (a partir d'ara l'Empresa) posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments dinstruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no shi oposin.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per levolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL


UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS.

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'Empresa, els usuaris sabstindran dobtenir o dintentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que shagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

LEmpresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en lusuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de lempresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas laccés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret dutilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de lempresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a lús personal i exclusiu de lusuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.


PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i dacord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, lEmpresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què sindiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per lEmpresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret daccés, rectificació, cancel·lació i oposició a:
Gutenberg 3-13 2n porta 12 08224 Terrassa (Barcelona)


LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de laplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Gutenberg 3 - 13, 2n 12a 08224 Terrassa (Barcelona) ESPANYA Tel. +34 93 780 27 20 FAX +34 93 788 39 64